Osteoporose

Osteoporose

Bij osteoporose breekt het bot in het lichaam sneller af dan dat het wordt aangemaakt. Meestal is het een gevolg van het ouder worden, maar het komt ook voor ten gevolge van bepaalde ziekten of door de inname van medicatie. Daarom vragen wij u steeds om een actueel overzicht van alle medicijnen die u gebruikt.

Zo herkent u osteoporose

In een vroeg stadium zijn er meestal geen merkbare symptomen. Die symptomen ontstaan pas na vordering van de ziekte. Meestal gaat het dan om rugpijn, een gebogen houding, het ontstaan van breuken of een afname van de lichaamslengte. Hierbij is een en ander afhankelijk van de vorm van osteoporose.

U kan osteoporose ook herkennen indien bovenstaande klachten samengaan met een van de risicofactoren. Hierbij zijn vooral de hogere leeftijd (>65 jaar), de menopauze, overmatig alcoholgebruik, roken en het gebruik van geneesmiddelen zoals glucocorticoïden een duidelijke aanwijzing.

Behandeling van osteoporose

Meestal zal de behandeling van osteoporose bestaan uit een wijziging van de levensstijl. Voldoende bewegen, stoppen met roken en overmatige alcoholconsumptie voorkomen, zijn daar slechts enkele voorbeelden van. Vaak zal dat ook aangevuld worden met een extra inname van vitamine D en/of calcium, al dan niet in samenhang met andere medicatie. Uiteraard zal er ook sprake zijn van een curatieve (herstel)aanpak bij opgelopen schade.

Top